Загальна хімія (Будова атома. Хімічний в'язок). Питання до заліку
Пилипчук Л.Л.
Надіслав: Рябініна Ганна (23 листопада 2013р.)
Медичний факультет :: Кафедра загальної та неорганічної хімії :: Загальна хімія
Анотація

Загальна хімія (Будова атома. Хімічний в'язок). Питання до заліку

План
Питання до заліку
Теми рефератів
Питання до заліку
Теми рефератів