Фізіологія вищої нервової діяльності (2009-2010). "6.010105. Корекційна освіта (за нозологіями)" зао
доц. Гасюк О.М.
Надіслав: Шарко Виталий (30 квітня 2009р.)
Медичний факультет :: Кафедра фізіології людини та тварин :: Фізіологія вищої нервової діяльності
Анотація
Робоча програма з навчальної дисципліни, змістові модулі навчального курсу, перелік рекомендованої літератури.

Для студентів спеціальності "6.010105. Корекційна освіта (за нозологіями)" заочної форми навчання. 2 курс. Матеріали розроблені у 2009 році

Фізіологія вищої нервової діяльності (2008-2009). "6.010105. Корекційна освіта (за нозологіями)" зао

Фізіологія вищої нервової діяльності

Матеріали з навчальної дисципліни

Робоча програма, змістові модулі навчального курсу,  перелік рекомендованої літератури

Programa_2kurs_def.doc

План лекційного курсу

Plan_lekcii_2kurs_Def.doc

План лабораторного курсу

Plan_laborat.2kurs_def.doc

Підсумкова тека

Pids.teka.doc