ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН. ПРАКТИКУМ
Кострицький В.Г., Дубовик Л. П.
Надіслав: Бардачова Ольга (24 листопада 2013р.)
Факультет економіки і менеджменту :: Кафедра готельно-ресторанного та туристочного бізнесу :: Теорія механізмів та машин
Анотація

Теорія механізмів і машин. Практикум до змістовного модуля ”Динамічне дослідження плоских механізмів” для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання галузі знань 0101 ”Педагогічна освіта”  напряму підготовки 6.010104. Професійна освіта. Профіль: Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства.

Метод. ТММ , Практ. и лабор.роб. до друку(1).