НМК цивільний процес 4 курс д.ф.н. 12-13 н.р.
викл. Гавловська А.О.
Надіслав: Гавловская Алина (15 вересня 2012р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра галузевого права :: Цивільний процес
Анотація

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни  „Цивільний процес” для студентів IV курсу д.ф.н. містить:

 Теми та плани семінарських занять.

 Завдання для самостійної роботи з кожної теми курсу.

 Завдання для самостійної роботи для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі

 Методичні рекомендації для підготовки  до семінарських занять

 Нормативно-правові акти та рекомендована література

 Теми для самостійного вивчення

 Завдання до індивідуального заняття

НМК цивільний процес 4 курс д.ф.н. 12-13 н.р.