Лекції з курсу "Програмування"
Алфьоров Є.А.
Надіслав: Gnedkova Olga (23 листопада 2011р.)
Анотація

Курс лекцій з дисципліни "Програмування"

План
Лекції з курсу "Програмування"
         Модуль 1
         Модуль 2
         Модуль 3
         Модуль 4
Лекції з курсу "Програмування"
Модуль 1 - Module_1.rar

Модул 2 - Module_2.rar

Модуль 3 - Module_3.rar

Модуль 4 - Module_4.rar

Модуль 1
Лекція №1. Алгоритмы. императивный подход. Lecture_1_1.doc

Лекція №2. О понятии алгоритма. Декларативный подход. Lecture_1_2.doc

Лекція №3. Концепция императивного языка программирования. Lecture_1_3.doc

Лекція №4. Структурные типы данных. Lecture_1_4.doc

Лекція №5. Множественный тип данных. Множества. Lecture_1_5.doc

Лекція №6. Поиск в массиве и сортировка масива. Lecture_1_6.doc

Лекція №7. Рекурсия. Lecture_1_7.doc

Модуль 2
Лекція №1. Посилальний тип даних. Операції над покажчиками. розподіл пам'яті. рекурсивні об'яви типів. Динамічні інформаційні структури та їх реалізація. Послідовності як абстрактивні типи даних. Обчислювальні струкури послідовностей. Lecture_2_1.doc

 

Лекція №2. Концепція модульного програмування. Lecture_2_2.doc

Лекція №3. Списки. Лінійні списки. Рекурсивно-оголошені спискові типи. реалізація послідовностей у вигляді списків. Двонаправлені списки. Кільцеві списки. Узагальнені часткові структури. Стек.Черга. Lecture_2_3.doc

Лекція №4. Використання динамічних структур при розв'язуванні задач обчислювальної геометрії. Lecture_2_4.doc

Лекція №5. Графи. Пошук у графі. Пошук у глибину. Пошук у ширину. Обходи графу. Топологічне сортування. Lecture_2_5.doc

Лекція №6. Деревовідні структури. Основні поняття та означення. Застосування рекурсивних оголошень типів. Основні операції з деревами. Lecture_2_6.doc

Лекція №7. Бінарні дерева. Збалансовані дерева. Дерева оптимального пошуку. Б-дерева. Дерева пріоритетного пошуку. Швидкі алгоритми сортування. Lecture_2_7.doc

Модуль 3
Лекція №1. Структура програми С++ та етапи її обробки.Lecture_3_1.doc

Лекція №2. Основні оператори: присвоєння, розгалуження, множинний вибір, цикл. типи циклів та принципи їх застосування. Lecture_3_2.doc

Лекція №3. Поняття масиву. Робота зі статичними маивами. Lecture_3_3.doc

Лекція №4. Функції. Формальні й фактичні параметри. Глобальні та локальні змінні, принцип локалізації. Класи пам'яті. Локальні статичні змінні. Рекурсивні алгоритми та фінкції. Lecture_3_4.doc

Лекція №5. Поняття вказівника. Динамічні змінні. Передавання параметрів за адресою. Динамічні масиви. Різні способи організації багатовимірних динамічних масивів. документ MS Word.Lecture_3_5.ppt

Лекція №6Структури, об’єднання. Використання перечислень, структур та об’єднань для зберігання даних з варіативною частиною. Lecture_3_6.doc

Лекція №7. Робота з файлами. Текстові та двійкові файли. Прямий доступ. Lecture_3_7.doc

Лекція №8. Зв’язані структури даних. Порівняння з масивами. Односпрямовані списки: формування, операції. Lecture_3_8.doc

Лекція №9. Дерева: визначення, способи подання. Типи дерев та їх призначення. Бінарні дерева: формування, операції. Lecture_3_9.doc

Лекція №10. Порівняння мов С та С++: декларації, операції виділення та визволення пам’яті, приведення типів. Lecture_3_10.doc

 

Модуль 4
Лекція №1. Структурний та об’єктно-орієнтований (ОО) підходи у програмуванні. Спільне та різниця. Базові елементи ОО підходу. Lecture_4_1.doc

Лекція №2. Поняття класу. Протокол класу. Об’єкт класу Дані-члени, функції-члени. Статичні члени класу. Lecture_4_2.doc

Лекція №3. Приватні, захищені, відкриті члени класу. Конструктор, деструктор, функції-селектори, модифікатори, помічники. Конструктор копії. Вказівники та посилання на класи. Lecture_4_3.doc

Лекція №4Спадкування, його види. Перевизначення методів у похідних класах.Lecture_4_4.doc

Лекція №5. Поняття поліморфізму. Раннє та пізнє зв’язування. Віртуальні функції.Lecture_4_5.doc

Лекція №6. Чисті віртуальні функції. Поняття абстрактного класу. Віртуальні деструктори.Lecture_4_6.doc

Лекція №7. Закрите спадкування проти композиції як метод спадкування реалізації.Lecture_4_7.doc

Лекція №8. Множинне спадкування, його види та правила застосування.Lecture_4_8.doc

Лекція №9Друзі класу. Правила визначення та засоби використання. Подружні класи, та функції.Lecture_4_9.doc

Лекція №10. Перевантаження операторів. Правила реалізації. Вибір між оператором-членом и оператором-помічником. Перетворення типів та мішані операції. Перевантаження операторів =, [ ], ( ), → (<<,>>, ++, -- постфіксного и префіксного).Lecture_4_10.doc

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Лекції з курсу "Програмування"
(Книга)
Дата изменения:
23 листопада 2011р., 1:31 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10399

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 91
2 24
3 24
4 20
5 53
6 31
7 50
8 43
9 46
10 112
Всього голосів: 494
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...