Робоча програма з курсу "Психологія журналістської творчості"
доц. Загороднюк В.С.
Надіслав: Попкова Оксана (2 лютого 2010р.)
Факультет української філології та журналістики :: Кафедра журналістики :: Психологія журналістської творчості
Анотація

Робоча програма містить перелік лекційних, практичних та модулів самостійної роботи, список рекомендованих джерел

Робоча програма з курсу "Психологія журналістської творчості"

для студентів 4 курсу спеціальності "Журналістика" (4 змістовний модуль)

Роб.прог.ПЖТ.doc