Методика розв'язування розрахункових задач з хімії
Вишневська Л.В.
Надіслав: Рябініна Ганна (17 лютого 2015р.)
Медичний факультет :: Кафедра загальної та неорганічної хімії :: Загальна хімія
Анотація

План лекцій, вимоги до виконання практичних робіт, завдання для виконання практичних робіт, питання до заліку заочної форми навчання напряму підготовки Хімія*

План
План лекцій
Практичні роботи
Питання до заліку
План лекцій
Питання до заліку