Ділові та мультимедійні інформаційні технології (лабораторні)
Хоруженко А.О.
Надіслав: Khoruzhenko Anna (9 грудня 2004р.)
Факультет іноземної філології :: Дисципліни кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики :: Ділові та мультимедійні ІТ
Анотація
Матеріал містить лабораторні роботи з курсу ДМІТ.

Ділові та мультимедійні інформаційні технології (лабораторні)

Лабораторна робота №1. Технологія створення та редагування таблиць. Лаб 1.doc

Лабораторна робота №2. Технологія розрахунків у таблицях. Лаб 2.doc

Лабораторна робота №3. Технологія застосування функцій у таблицях. Операції редагування таблиць. Фільтрація даних. Лаб 3.doc

Лабораторна робота №4. Технологія побудови діаграм. Сортування та фільтрація даних. Лаб 4.doc

Лабораторна робота №5. Проектування бази даних. Технологія створення таблиць. Лаб 5.doc

Лабораторна робота №6. Редагування даних. Робота з формами. Пошук інформації за допомогою запитів. Технологія конструювання звітів. Лаб 6.doc