Адміністративно-правове регулювання
доц. Єщук О.М.
Надіслав: Єщук Ольга (14 жовтня 2013р.)
Анотація

Нижче пропонуються навчально-методичні матеріали з курсу "Адміністративно-правове регулювання" для студентів 5 курсу денної форми навчання ЮФ спеціальності "Правознавство".

Навчальне навантаження з курсу "Адміністративно-правове регулювання" для студентів 5 курсу денної форми навчання ЮФ спеціальності "Правознавство" в 2013-2014 навчальному році передбачає:

V курс, денна форма навчання, ОКР "магістр":

Лекцій - 10 год.     Семінарських занять - 10 год.  Підсумковий контроль - залік

Робоча програма з курсу "Адміністративно-правове регулювання"

Робочу програму див. ТУТ  РОБОЧА АПР.doc

Витяг з робочої програми

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

     Мета: навчальна дисципліна передбачає вивчення основних положень чинного законодавства, в якому містяться засади адміністративно-правового регулювання; розмежування понять «адміністративно-правова охорона» та «адміністративно-правовий захист»; вивчення провідних аспектів адміністративно-правового регулювання в різних сферах господарювання; а також застосовання адміністративно-правових норм в майбутній практичній діяльності юриста.

 

      Завдання курсу:

Теоретичні дати студентам знання про предмет, метод та джерела адміністративно-правового регулювання, завдання та напрями реформування законодавства у цій сфері; ознайомити з їх з основними дефініціями: механізм адміністративно-правового регулювання; адміністративно-правові режими, процедури, ефективність адміністративно-правового регулювання.

Практичні – сформулювати у студентів вміння орієнтуватися в чинному адміністративному законодавстві, аналізувати зміст нормативних-правових актів в сфері адміністративного права, застосовувати теоретичні здобуті знання у професійній діяльності юриста.

- сформулювати навички щодо роботи з адміністративно-правовими актами, правильного користування юридичною термінологією в сфері адміністративно-правового регулювання, застосовувати чинні адміністративно-правові норми в майбутній практичній діяльності юриста.

- навчити організовувати свою самостійну роботу з вивчення окремих питань, виконання індивідуальної роботи, оформлення рефератів, наукових доповідей, статей, повідомлень з ключових проблем тематики курсу.

 

      Перелік знань та умінь студентів

      По завершенню курсу студенти повинні

      1) отримати знання:

 • про предмет, метод систему, джерела адміністративно-правового регулювання; історії розвитку цієї дисципліни, основні напрями реформування;
 • про поняття та зміст адміністративно-правового регулювання;
 • про адміністративні процедури забезпечення публічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
 •  про адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання;
 • про форми механізму адміністративно-правового регулювання;
 • про об’єкт, предмет та сутність адміністративно-правових режимів;
 •  про компоненти адміністративно-правових режимів;
 •  про зміст та сутність застосування адміністративно-правових режимів;
 • про професійне та побутове тлумачення норм адміністративного права;
 • про особливості тлумачення нормативно-правових актів;
 • про особливості порівняльного аналізу тлумачення норм адміністративного права;
 • про категоріальний апарат адміністративних процедур;
 • про ознаки та риси адміністративних процедур.

      2) сформувати вміння щодо:

 • аналізу положень актів чинного законодавства про адміністративно-правове регулювання;
 • розгляду та вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних з виникненням проблем у різних сферах адміністративно-правового регулювання;
 • самостійного вивчення окремих питань курсу;
 • самостійного і творчого виконання індивідуального завдання, завдань до семінарських та інших занять;
 • самостійної роботи з науковою, навчально-методичною літературою;
 • написання наукових праць з цього курсу

 

      Міждисциплінарні зв’язки:

Конституційне право України, трудове право України, адміністративне право України, адміністративний процес в Україні, адміністративна реформа в Україні, кримінальне право України, цивільне право України, міжнародне економічне право, правові основи зовнішньоекономічної діяльності, цивільний процес, кримінальний процес.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Поняття, зміст та особливості адміністративно-правового регулювання.

Тема 1. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання

Сучасний розвиток правової демократичної держави вимагає по-новому переосмислити проблеми адміністративно-правового регулювання.

Студентам для розгляду пропонуються такі питання: поняття адміністративно-правового регулювання; зміст адміністративно-правового регулювання; засоби та типи адміністративно-правового регулювання; особливості адміністративно-правового регулювання.

Тема 2. Адміністративно-правова охорона

Як відомо з теорії права, основними напрямками впливу права на суспільні відносини з метою їх упорядкування є спеціально-юридичні функції – регулятивна та охоронна.

Студентам юридичного факультету для розгляду пропонуються такі питання: зміст та сутність адміністративно-правової охорони; особливості розмежування адміністративно-правової охорони та адміністративно-правового захисту; особливості адміністративно-правової охорони в різних сферах.

Тема 3. Механізм адміністративно-правового регулювання

Визнання України правовою, соціальною та демократичною державою є історичною необхідністю. За таких умов пріоритетними для нашої країни стають такі напрямки, як забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина. Провідним моментом у цьому аспекті аналіз дефініції адміністративно-правового регулювання.

Студентам юридичного факультету для розгляду пропонуються такі питання: зміст та дефініція механізму адміністративно-правового регулювання; складові елементи механізму адміністративно-правового регулювання; форми механізму адміністративно-правового регулювання.

Тема 4. Адміністративно-правові режими

Сучасний розвиток правової демократичної держави вимагає по-новому переосмислити проблеми адміністративно-правового регулювання, у тому числі й адміністративно-правових режимів.

У цій темі розглядаються такі питання: адміністративно-правові режими; об’єкт, предмет та сутність адміністративно-правових режимів; компоненти адміністративно-правових режимів; зміст та сутність застосування адміністративно-правових режимів.

Тема 5. Проблеми тлумачення норм адміністративного права

Існують різні види тлумачення правових норм, які були розглянуті в інших курсах, у цій тематиці ми розглянемо проблеми тлумачення норм адміністративного права.

Студентам юридичного факультету для розгляду пропонуються такі питання: професійне та побутове тлумачення норм адміністративного права; особливості тлумачення нормативно-правових актів; порівняльний аналіз тлумачення норм адміністративного права.

Тема 6. Особливості адміністративних процедур

Для вітчизняної правової науки розроблення особливостей адміністративних процедур є першочерговим завданням для забезпечення всіх форм власності, забезпечення балансу державного інтересу фізичних та юридичних осіб.

Студентам юридичного факультету для розгляду пропонуються такі питання: категоріальний апарат адміністративних процедур; ознаки та риси адміністративних процедур; типи адміністративних процедур.

Тема 7. Ефективність адміністративно-правового регулювання

Україна прямує до соціальної, демократичної та правової держави з громадянським суспільством, отже ефективність адміністративно-правового регулювання набуває особливого значення.

Студентам для розгляду пропонуються такі питання: рівні ефективності норм адміністративного права; характеристики та риси ефективності адміністративно-правового регулювання; зміст ефективності адміністративно-правового регулювання.

Тема 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання

Адміністративно-правове регулювання має свої особливості в різних сферах, у тому числі й у сфері господарювання.

Студентам юридичного факультету для розгляду пропонуються такі питання: теоретико-правова характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері господарювання; адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері господарювання; адміністративні процедури забезпечення публічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Тема 9. Адміністративні процедури забезпечення публічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

Сучасний розвиток правової демократичної держави вимагає по-новому переосмислити проблеми адміністративно-правового регулювання, у тому числі адміністративних процедур забезпечення публічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Студентам пропонуються такі питання: види адміністративних процедур; адміністративні процедури, щодо документальної реєстрації суб’єкта господарювання; адміністративні процедури, щодо ліцензування та патентування господарської діяльності.

Плани лекцій з курсу "Адміністративно-правове регулювання"
Плани семінарських занять з курсу "Адміністративно-правове регулювання"
Матеріали самостійної роботи з курсу "Адміністративно-правове регулювання"
Питання до заліку з "Адміністративно-правового регулювання"
Питання до заліку див. ТУТ  Питання для заліку (магістри).doc
Перелік літератури з "Адміністративно-правового регулювання"
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Адміністративно-правове регулювання
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
14 жовтня 2013р., 3:34 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 5595

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 73
групою дистанційного навчання 111
е - бібліотекою 97
Всього голосів: 281
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...