Самостійна робота "Основи бухгалтерського обліку"-денна форма навчання
А.С. Мохненко
Надіслав: Тесля Аліна (14 грудня 2010р.)
Факультет економіки і менеджменту :: Кафедра економіки підприємства :: _Завдання до самостійної роботи, кафедра економіки підприємства :: Денна