Програми атестації здобувачів ступення вищої освіти "бакалавр" на 2016-2017 н.р.
професорсько-викладацький склад кафедри
Надіслав: Лозинська Лілія (22 січня 2015р.)
Медичний факультет :: Кафедра здоров'я людини :: Інформація для студента :: Інформація на ДЕК
Анотація

Програми атестацій здобувачів ступення ивищої освіти "бакалаівр" розробленні для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.010203 Здоров'я людини денної та заочної форм навчання на 2016-2017 навчальний рік.

План
Програма атестації здобувачів вищої освіти з "Медико-біологічні основи фізичної реабілітації"
Програма атестації здобувачів вищої освіти з "Теорії та методики фізичної реабілітації"
Програма атестації здобувачів вищої освіти з "Медико-біологічні основи фізичної реабілітації"
Програма атестації здобувачів вищої освіти з "Теорії та методики фізичної реабілітації"