Сучасні інформаційні технології в музиці
Олійник Ю. І.
Надіслав: Олійник Юрій (22 грудня 2009р.)
Факультет культури та мистецтв :: Кафедра музичного мистецтва і хореографії :: _Завдання до самостійної роботи, каф. інструмент. виконавства та ТМ :: 2009-2010, кафедра інструм виконавства та теорії музики
Анотація

Документ Microsoft Word, 7 сторінок

Завдання самостійної роботи студентів

Сучасні інформаційні технології в музиці

Сучасні інформаційні технології в музиці

завдання самостійної роботи студентів

ModernInformativeTechnologies_are_inMusic.doc