Робоча програма ВСФ
Гладкова Р.Я.
Надіслав: Васильєва Тетяна (27 січня 2016р.)
Факультет іноземної філології :: Кафедра російської мови та загального мовознавства :: Вступ до слов'янської філології
Анотація

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра російської мови та загального мовознавства

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства

проф. Н.П. Тропіна

“______”_______________20___ року

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

2.1.6     ВСТУП ДО СЛОВ`ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

 

напрям підготовки

6.020303. Філологія. Мова та література (російська, українська).

6.020303. Філологія. Мова та  література (російська, англійська).

6.020303. Філологія. Мова та  література (англійська, російська).

6.020303. Філологія. Мова та література (англійська). Спеціалізація: польська мова.

 

 

Факультет іноземної філології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2016

 

 

 

 

Робоча програма зі вступу до словянської філології для студентів

за  напрямомпідготовки: 6.020303. Філологія.

Мова та  література (російська, українська).

Мова та  література (російська, англійська).

Мова та  література (англійська, російська).

Мова та література (англійська). Спеціалізація: польська мова.

 

 

Розробники: Гладкова Р.Я., доцент кафедри російської мови та загального мовознавства, кандидат філологічних наук

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри російської мови та загального мовознавства

 

Протокол від “      ” _____________ 2016  року № 5

 

Завідувач кафедри російської мови

та загального мовознавства                           _______________________     ( Тропіна Н.П. )

                                                                                                                

 

 


 

Робоча програма