Лекції з диференціальної геометрії
Мельник І.І.
Надіслав: Салата Александр (10 березня 2005р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу :: Геометрія :: Диференціальна геометрія
Анотація
Лекції для студентів 3-го курсу спеціальності "ПМСО. Математика та основи інформатики"

Лекції призначено для студентів фізико-математичних спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання.

Лекції з диференціальної геометрії

5 СЕМЕСТР

 

Лекція №1

Тема: Паралельне проектування. Афінні відображення.

Лекция №5_1.pdf

Лекція №2

Тема: Зображення плоских фігур при паралельному проектуванні.

Лекция №5_2.pdf

Лекція №3

Тема: Зображення многокутників при паралельному проектуванні.

Лекция №5_3.pdf

Лекція №4

Тема: Метод аксонометричного зображення.

Лекция №5_4.pdf

Лекція №5

Тема: Побудова перерізів простіших многогранників.

Лекция№5_5.pdf

Лекція №6

Тема: Властивості топологічного простору.

Лекция№5_6.pdf

Лекція №7

Тема: Основні типи топологічного простору.

Лекция №5_7.pdf

Лекція №8

Тема: Многовиди і їх топологічні властивості.

Лекция №5_8.pdf

Лекція №9

Тема: Многогранники у евклідовому протсорі.

Лекция №5_9.pdf

Лекція №10

Тема: Лінії у евклідовому просторі.

Лекция №5_10.pdf

Лекція №11

Тема: Дотична до лінії; довжина дуги.

Лекция №5_11.pdf

Лекція №12

Тема: Кривизна і скрут лінії.

Лекция №5_12.pdf

Лекція №13

Тема: Обчислення кривизни і скруту для довільної параметризації.

Лекция №5_13.pdf

Лекція №14

Тема: Поверхні у евклідовому просторі.

Лекция №5_14.pdf

Лекція №15

Тема: Дотична площина і нормаль до поверхні.

Лекция №5_15.pdf

Лекція №16

Тема: Кривизна кривої на поверхні. Друга квадратична форма.

Лекция №5_16.pdf

Лекція №17

Тема: Внутрішня геометрія поверхні.

Лекция №5_17.pdf

Лекція №18

Тема: Геодезичні лінії на поверхні.

Лекция №5_18.pdf

 

6 СЕМЕСТР

 

Лекція №1

Тема: Історичний огляд обгрунтування геометрії.

Лекция №6_1.pdf

Лекція №2

Тема: Побудова геометрії по Гільберту.

Лекция №6_2.pdf

Лекця №3

Тема: Основні факти площини Лобачевського.

Лекция №6_3.pdf

Лекція №4

Тема: Геометрія пучків на площині Лобачевського.

Лекция №6_4.pdf

Лекція №5

Тема: Система аксіом Вейля тривимірного евклідового протсору.

Лекция №6_5.pdf

Лекція №6

Тема: Аналіз побудови шкільного курсу геометрії.

Лекция №6_6.pdf

Лекція №7

Тема: Елементарні теорії вимірювання геометричих величин.

Лекция №6_7.pdf

Лекція №8

Тема: Вимірювання площі у евклідовій геометрії.

Лекция №6_8.pdf

Лекція №9

Тема: Неевклідові геометрії.

Лекция №6_9.pdf

Лекція №10

Тема: Сферична геометрія.

Лекция №6_10.pdf