Робоча програма з "Електронної комерції"
А.С. Мохненко
Надіслав: Тесля Аліна (21 вересня 2010р.)
Факультет економіки і менеджменту :: Кафедра економіки підприємства :: Електронна комерція
Анотація

Робоча програма для студентів спеціальності 7.050107. Економіка підприємства

Робоча програма з "Електронної комерції"