Біологія (ботаніка) - 2013-2014 н.р.
к.б.н., доцент Загороднюк Н.В.
Надіслав: Загороднюк Наталья (23 вересня 2013р.)
Анотація

Навчально-методичний комплекс дисципліни "Біологія" для студентів напряму підготовки "6.040106. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". На першому курсі навчальний предмет "Біологія" включає такі фундаментальні теми ботаніки, як анатомія рослин, морфологія рослин та систем атика фотосинтезуючих прокаріот, грибоподібних організмів, грибів, нижчих і вищих рослин.

Денна форма навчання. 1 курс, 1, 2 семестр.

Робоча програма
Структурована робоча програма з ботаніки (анатомія, морфологія рослин, систематика прокаріотів, грибів, водоростей, вищих рослин). В програмі наведені зміст навчальної дисципліни, структура курсу, змістові модулі, перелік рекомендованої літератури. Biologia1_ekol_program_13_14.doc
Тематичні плани лекцій
Плани лекцій з навчальної дисципліни (тема, коротка антотація, розподіл навчального часу). Розташування лекцій - згідно змістових модулів навчального курсу. Botanika1_ekol_dv_lek 13_14.doc

1-й семестр, 2-й семестр.

Плани лабораторних робіт
Планування лабораторних робіт, з розподілом навчального часу та переліком завдань для кожної роботи. Детальні методичні рекомендації до виконання кожного завдання та лабораторної роботи наведені в спеціалізованому робочому зошиті. Botanika1_ekol_dv_lab 13_14.doc
Самостійна робота
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної форми навчання. Наведений перелік тем для самостійного опрацювання, форма роботи студента та форма підсумкової звітності (індивідуальні для кожної теми), форма контролю викладачем виконаної роботи. Теми згруповані по змістовим модулям, в кінці наводиться список літератури, рекомендованої до самопідготовки.Botanika1_ekol_DVsam 13_14.doc
Підсумкові теки
Підсумкові теки змістових модулів: питання колоквіумів за окремими темами. Перелік питань семестрового заліку. Перелік екзаменаційних питань
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Біологія (ботаніка) - 2013-2014 н.р.
(Книга)
Дата изменения:
23 вересня 2013р., 12:14 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 5229

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 48
Ні, але хочу спробувати 151
Так, в ролі тьютора (студента) 165
Всього голосів: 364
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...