Навчально-методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів ФДПО з дисципліни Німець
Є. Швець.
Надіслав: Mironenko Oksana (11 червня 2009р.)
Педагогічний факультет :: Кафедра філології :: Науково-дослідна робота (каф.філології)
Анотація
Для студентів ФДПО з дисципліни "Німецька мова за профілем спрямування"

Методичні рекомендації

Навчально-методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів ФДПО з дисципліни Німець

Методичні рекомендації

Метод.реком. Швець 2009.doc