Інформаційні технології в економіці (лабораторні роботи)
Кравцова Л.В.
Надіслав: Кравцова Людмила (29 січня 2004р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики :: Інформаційні технології в економіці
Анотація
Інформаційні технології в економіці (лабораторні роботи)

Для студентів 5 курсу факультету фізико-математичних наук та інформаційних технологій 5 курс, 9 семестр

Інформаційні технології в економіці (лабораторні роботи)

№ п/п

Тематика лабораторних занять

Файл

Кількість годин

1.

Використання MS Excel для розв'язування математичних задач. Аналіз вбудованих математичних функцій.

Lab1.pdf

2

2.

Використання MS Excel для одержання статистичних даних. Аналіз вбудованих статистичних функцій.

Lab2.pdf

2

3.

Використання MS Excel для розв'язування фінансових задач. Аналіз вбудованих фінансових функцій.

Lab3.pdf

2

4.

Тенденції розвитку та їх реалізація можливостями електронних таблиць.

Lab4-5.pdf

2

5.

Компоненти временного ряду и розрахунок лінії тренду.

 

2

6.

Основні показники ринка товарів. Кредитна діяльність. Фінансовий ринок.

Lab6.pdf

2

7.

Розрахунок показників зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні.

Lab7.pdf

2

8.

Створення баз даних з використанням MS ACCESS.

Lab8-9.pdf

2

9.

Робота з MS ACCESS.Одержання звітів в MS ACCESS.

2

10.

Ознайомлення з програмним забезпеченням для локальних мереж.

Lab10-13.pdf

2

11.

Поняття Інтернет. Робота з MS Internet Explorer.

2

12.

Вивчення можливостей глобальної мережі Internet. Робота з пошуковими сайтами.

2

13.

Засоби зв'язку.

2

14.

Реклама та презентації.

Lab14.pdf

2

 

ВСЬОГО

 

28