Робоча програма з дисципліни "Практикум з української мови" 1 курс
Мунтян С.В.
Надіслав: Чепок Ольга (30 вересня 2011р.)
Факультет іноземної філології :: Кафедра слов'янських мов та методик їх викладання :: Українська мова :: Практикум з української мови
Анотація

 

Мета курсу: формування високого рівня комунікативної компетентності студентів у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; вироблення в них навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами.

Практикум з укр.мови I курс