Методичні рекомендації до проведення семінарських робіт
Риженко І.М.
Надіслав: Риженко Ірина (17 грудня 2013р.)
Історико- юридичний факультет :: Кафедра галузевого права :: Кримінально-виконавче право
Анотація

Методичні рекомендації

 до проведення семінарських (практичних) робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Кримінально-виконавче право»

для студентів 4 курсу юридичного факультету

Методичні рекомендації до проведення семінарських (практичних) робіт та завдань для самостійної роб