Підготовка до роботи з шестирічними першокласниками
Надіслав: Юрчук Юрій (5 жовтня 2011р.)
Анотація

План
Пояснювальна записка
Мета курсу
Завдання курсу
Зміст дисципліни
I. Змістовий модуль. Соціальне та психолого-педагогічне обґрунтування переходу до 4-річної початково
         Практичні модулі
                  Становлення, розвиток, цілі та завдання 4-річної початкової школи
                  Зміст навчально-виховного процесу в 1-му класі 4-річної початкової школи.
                  Особливості психофізіологічного розвитку дітей 6-річного віку.
                  Біологічні та соціальні фактори розвитку. Розвиток пізнавальних інтересів. Індивідуальні відмінності
         Завдання для самостійного опрацювання:
IІ. Змістовий модуль. Навчально-виховна робота в 1-му класі
         Практичні модулі
                  Формування навчальної діяльності шестирічок. Специфіка навчання
                  Дидактичні особливості уроку в 1-му класі. Робота з дитячою
                  Формування обчислювальних навичок та активізація навчально-пізнавальної діяльності шестирічок на уро
                  Особливості підготовки і проведення уроків музики, образотворчого мистецтва та праці у першому класі
         Завдання для самостійного опрацювання:
Список рекомендованої літератури:
Пояснювальна записка
Мета курсу
 

Метою дисципліни є усвідомлення майбутніми вчителями початкової школи особливостей розвитку дітей 6-річного віку, організації навчально-виховного процесу в 1 класі 4-річної початкової школи та вимог щодо професійно-педагогічної діяльності самого вчителя початкових класів.

Студенти опановують дану дисципліну у ході практичних занять та самостійної роботи.

Завдання курсу

 

 • Теоретичні

- ознайомлення студентів із сукупністю психологічних і методичних питань переходу до 4-річної початкової школи: з особливостями розвитку дітей 6-річного віку;

- засвоєння студентами знань щодо організації навчально-виховного процесу в 1-му класі 4-річної початкової школи;

 • Практичні
 • формування необхідних умінь навчально-виховної роботи та використання їх під час проходження педагогічної практики.
Зміст дисципліни
 

Цілі та завдання початкової освіти в умовах реформування. Становлення та розвиток 4-річної початкової школи. Забезпечення організаційно-педагогічних умов навчання і виховання шестирічних першокласників. Аналіз досвіду навчання дітей шестирічного віку у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Організація навчально-виховного процесу. Специфіка навчального року.

Зміст навчально-виховного процесу в 1-му класі 4-річної початкової школи. Аналіз змісту освіти у першому класі. Умови ефективності систематичного навчання шестирічок. Правила прийому дітей до 1-го класу.

Календарно-тематичне планування уроків у першому класі. Програми загальноосвітньої школи (1-4 класи).  Навчальні комплекти для 1-го класу.

Особливості психофізіологічного розвитку дітей 6-річного віку. Аналіз фізіологічних та психологічних передумов включення шестирічних дітей у систематичне навчання. Розвиток мислення, мови, пам’яті, характеристика уваги 6-річок. Особливості сприйняття. Визначення готовності шестирічних дітей до навчання. Особистісна, соціальна, емоційна готовність дитини до школи. Умови успішної адаптації шестирічних першокласників.

Біологічні та соціальні фактори розвитку. Розвиток пізнавальних інтересів. Індивідуальні відмінності дітей 6-річного віку. Діти з попередженим розвитком, з відставанням в розвитку мислення, мови, вольової регуляції діяльності. Своєрідність розвитку при сенсорних порушеннях. Роль ситуації успіху. Створення її педагогом. Фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі дня першокласника.

Навчально-виховна робота в 1-му класі. Педагогічне спілкування у першому класі. Особливості навчальної діяльності першокласників. Сполучення ігрової та навчальної діяльності. Дидактичні особливості уроку в 1-му класі. Роль наочності в роботі з дітьми 6-річного віку. Гігієнічні вимоги до організації навчання.

Формування навчальної діяльності шестирічок. Специфіка навчання грамоти. Робота з дитячою книжкою. Розвиток мовлення першокласників.

Формування обчислювальних навичок та активізація навчально-пізнавальної діяльності шестирічок на уроках математики. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності першокласників на уроках математично-природничого циклу. Характеристика принципів розвивального навчання. Різні види вправ та практичні дії.

Особливості підготовки і проведення уроків музики, образотворчого мистецтва та праці у першому класі. Мета, завдання, структура, методи, оцінювання результатів праці учнів-першокласників.

Режим навчально-виховного процесу. Обладнання класу та рекомендації для відпочинку учнів під час перерв. Ігрова діяльність першокласників у групах продовженого дня. Особливості роботи з шестирічками в класах-комплектах.

Програма курсу  складається  з семінарських модулів та модулів самостійної роботи. Навчальна дисципліна „Підготовка до роботи з шестирічними першокласниками” розрахована на два змістових модуля.

I. Змістовий модуль. Соціальне та психолого-педагогічне обґрунтування переходу до 4-річної початково
Практичні модулі
Становлення, розвиток, цілі та завдання 4-річної початкової школи

 

 1. Цілі та завдання початкової освіти в умовах реформування.
 2. Становлення та розвиток 4-річної початкової школи.
 3. Забезпечення організаційно-педагогічних умов навчання і виховання шестирічних першокласників.
Зміст навчально-виховного процесу в 1-му класі 4-річної початкової школи.

 

 1. Аналіз змісту освіти у першому класі.
 2. Умови ефективності систематичного навчання шестирічок.
 3. Правила прийому дітей до 1-го класу
Особливості психофізіологічного розвитку дітей 6-річного віку.

 

 1. Аналіз фізіологічних та психологічних передумов включення шестирічних дітей у систематичне навчання.
 2. Розвиток мислення, мови, пам’яті, характеристика уваги 6-річок.
 3. Особливості сприйняття.
 4. Визначення готовності шестирічних дітей до навчання.
Біологічні та соціальні фактори розвитку. Розвиток пізнавальних інтересів. Індивідуальні відмінності

 

 1. Врахування індивідуальних відмінностей дітей 6-річного віку.
 2. Діти з попередженим розвитком, з відставанням в розвитку мислення, мови, вольової регуляції діяльності.
 3. Своєрідність розвитку при сенсорних порушеннях.
 4. Роль ситуації успіху. Створення її педагогом.
 5. Фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі дня першокласника.
Завдання для самостійного опрацювання:

 

 • Особистісна, соціальна, емоційна готовність дитини до школи.
 • Індивідуальні прояви труднощів шестирічних першокласників.
 • Розвиток дітей 6-річного віку та їх готовність до навчання.
 • Діагностика готовності 6-річок до шкільного життя.
 • Умови успішної адаптації шестирічних першокласників.
 • Календарно-тематичне планування уроків у першому класі.
 • Програми загальноосвітньої школи (1-4 класи).
 • Навчальні комплекти для 1-го класу.
IІ. Змістовий модуль. Навчально-виховна робота в 1-му класі

Практичні модулі
Формування навчальної діяльності шестирічок. Специфіка навчання

 

 1. Особливості навчальної діяльності першокласників.
 2. Сполучення ігрової та навчальної діяльності.
 3. Специфіка навчання грамоти шестирічок.
 4. Розвиток мовлення першокласників.
Дидактичні особливості уроку в 1-му класі. Робота з дитячою

 

 

 

 

 1. Методи та прийоми навчання в 1-му класі.
 2. Контроль та оцінювання знань, умінь та навичок 6-річних першокласників.
 3. Робота з дитячою книжкою у 1-му класі.
Формування обчислювальних навичок та активізація навчально-пізнавальної діяльності шестирічок на уро

 

 1. Особливості формування обчислювальних навичок першокласників.
 2. Засоби активізації мислительної діяльності шестирічок на уроках математики.
 3. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності першокласників на уроках математично-природничого циклу.
Особливості підготовки і проведення уроків музики, образотворчого мистецтва та праці у першому класі

 

 1. Виховання музикою.
 2. Структура уроків з образотворчого мистецтва і методика їх проведення.
 3. Специфіка змісту, форм і методів трудового навчання шестирічних першокласників.
Завдання для самостійного опрацювання:

 

 • Ігрова діяльність першокласників у групах продовженого дня.
 • Особливості роботи з шестирічками в класах-комплектах.
 • Особливості використання методів навчання в 1-му класі.
 • Характеристика принципів розвивального навчання.
 • Різні види вправ та практичні дії.
 • Режим навчально-виховного процесу.
 • Роль наочності в роботі з дітьми 6-річного віку.
 • Гігієнічні вимоги до організації навчання.
 • Обладнання класу та рекомендації для відпочинку учнів під час перерв.
Список рекомендованої літератури:

 

 1. Амонашвили Ш.А. Шестилетки в школе. – М., 1986.
 2. Амонашвили Ш.А. В школу – с шести лет. – М., 1986.
 3. Волков Б.С., Волкова Н.А. Готовим ребенка к школе. – СПб.: Питер, 2009. – 192 с.
 4. Каруле А.Я. Обучение 6-летних детей в школе. – М., 1984.
 5. Коробко С.Л. Шестирічний учень. – К., 1986.
 6. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М., 1971.
 7. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. – М., 1986.
 8. Навчання і виховання учнів 1 класу: Метод. посіб. для вчит. /Упор. Савченко О.Я. – К., 2002.
 9. Навчання і виховання шестирічних першокласників. /Упор. Прищепа. - К.С. – К.: Рад. шк., 1990.
 10. Никитин Б. Развивающие игры. – М., 1981.
 11. Подготовка студентов к работе с учащимися 6-летнего возраста: Уч. пособ. /Под ред. А.Савченко. – К., 1990.
 12. Сорокина В.В. Психологическое неблагополучие детей в начальной школе. Диагностика и пути преодоления. –

  М.: Генезис, 2005. – 191 с.

 1. Физиолого-гигиенические требования к обучению детей шестилетнего возраста: Мет. рек. /Сост. Г.Рыженко. – К., 1987.
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Підготовка до роботи з шестирічними першокласниками
(Книга)
Дата изменения:
5 жовтня 2011р., 4:24 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 16082

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 48
Ні, але хочу спробувати 151
Так, в ролі тьютора (студента) 165
Всього голосів: 364
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...