Питання до іспиту з "Фінансового менеджменту"
А.С. Мохненко
Надіслав: Тесля Аліна (22 вересня 2010р.)
Факультет економіки і менеджменту :: Кафедра економіки підприємства :: Фінансовий менеджмент
Анотація

Питання до складання іспиту з курсу "Фінансовий менеджмент"

Питання до іспиту "Фінансовий менеджмент"