Вища алгебра (практичні роботи)
Колесник С.Г.
Надіслав: Багренцова Саша (7 квітня 2005р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики :: Вища алгебра
Анотація
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт.

Призначено для студентів фізико-математичних спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання, вчителів та учнів ліцеїв та шкіл з поглибленим вивченням математики.

Вища алгебра (практичні роботи)

               Практичні заняття з вищої алгебри

Заняття 1. Тема: Групи. Підгрупи. Розклад групи за підгрупою. Теорема Лагранжа.

                     Заняття 1.doc

Заняття 2. Тема:   Нормальний дільник. Фактор-група. Спряжені елементи та класи спряжених елементів. Гомоморфізми груп.

                     Заняття 2.doc

Заняття 3. Тема:      Кільця та поля.

                     Заняття 3.doc

Заняття 4. Тема:   Ідеали кільця. Фактор-кільце. Прості та складені елементи області цілісності. Евклідові кільця.

                     Заняття 4.doc

Заняття 5. Тема:   Кільце многочленів від однієї змінної над даним полем.

                     Заняття 5.doc

Заняття 6. Тема:  Корені многочлена. 

                     Заняття 6.doc

Заняття 7.Тема:      Многочлени від n змінних.

                      Заняття 7.doc

Заняття 8.Тема: Результант многочленів. Позбавлення від ірраціональності в знаменнику дробу.

                      Заняття 8.doc

Заняття 9.Тема:   Многочлени над числовими полями. Розширення полів.

                      Заняття 9.doc

 

 

 

 

 

                    Контрольні роботи

Контрольна робота № 1

                        Контрольна робота.doc

Зразок розв'язання контрольної роботи № 1

                Зразок розв.doc

Контрольна робота № 2

                        Контрольна робот1.doc

Зразок розв‘язання контрольної роботи № 2

                Зразок роз1.doc

Література.doc