Технологія створення дистанційного курсу
Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М.
Надіслав: Кравцов Геннадий (2 вересня 2016р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики :: Технологія створення дистанційного курсу
Анотація
У навчальному посібнику розглянуті технології розробки дистанційного курсу, які напрацьовані співробітниками Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" з 2002 року. Описані складники розробки дистанційного курсу: проектування курсу, опрацювання інформаційних матеріалів та контроль у дистанційному навчанні. Наведено приклади проведення літніх шкіл, курсів підвищення кваліфікації викладачів та роботи у проектах.
    Призначено для викладачів навчальних закладів різних рівнів.
План
Книга
Презентації лекцій
Робоча програма
Книга
Відкрити (завантажити) книгу: Биков_Kuxarenko_PDF.pdf
Презентації лекцій
Лекції 1,2 "Дистанційні форми навчання, платформи та технології дистанційного навчання"
    Технология ДК-1,2.ppsx

Лекції 3,4 "Проектування дистанційного курсу. Система проектування навчання"

    Технология ДК-3,4.ppsx

Лекція 5. "Визначення цілей дистанційного курсу"

    Технология ДК-5.ppsx

Лекція 6. "Фаза розвитку дистанційного курсу"

   Технология ДК-6.ppsx

Лекція 7. "Структура заняття"

   Технология ДК-7.ppsx

Лекція 8. "Інформаційні матеріали дистанційного курсу. Проектування змісту"

   Технология ДК-8.ppsx

Лекція 9. "Дизайн дистанційного курсу"

   Технология ДК-9.ppsx

Лекція 10. "Контроль у дистанційному навчанні"

   Технология ДК-10.ppsx

Лекція 11. "Рейтингова система оцінки знань у дистанційному курсі"

   Технология ДК-11.ppsx

Лекція 12. "Спілкування у дистанційному навчанні"

   Технология ДК-12.ppsx